Fabryka Papieru i Tektury Beskidy Sp. z o.o. | Producent makulaturowego papieru ręcznikowego, ręczników typu ZZ, papierów celulozowych

Recykling odpadów

>

Fabryka Papieru i Tektury Beskidy Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane wydane 29.12.2005 r. (zmiana decyzji, w dniu 30.10.2009 r.) zezwalające na odzysk niżej wymienionych odpadów:
 • 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
 • 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
 • 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych (ścinki bawełniane lniane i inne)
 • 04 02 99 Inne odpady z przemysłu krawieckiego
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 09 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 19 12 01 Papier i tektura
 • 19 12 08 Tekstylia
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstyliasjonalne niszczenie dokumentów?

Oferujemy dopełnianie na rzecz przedsiębiorców obowiązku recyklingu wynikającego z Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 ze zm.). Wydajemy Kartę przekazania odpadu, a także dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.