Gospodarka odpadami

Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A. świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki i obsługi odpadowej dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Doskonale rozumiemy potrzeby firm poszukujących kompleksowych rozwiązań w obszarze gospodarowania odpadami. Jako firma produkcyjna i jednocześnie recykler wiemy, jak istotne jest uwzględnienie specyfiki każdego przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów produkcyjnych. W obszarze naszych usług zajmujemy się zbiórką, transportem, przetwarzaniem i recyclingiem odpadów. Naszym podstawowym założeniem jest, aby minimalizować uciążliwość odpadów dla środowiska i zwiększać wykorzystanie surowców wtórnych.

Niszczenie dokumentów

Dlaczego konieczne jest profesjonalne niszczenie dokumentów?

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) instytucje i przedsiębiorcy są zobowiązani do utylizacji danych osobowych, którym minął okres wymaganej archiwizacji.

W ustawie jasno określono dozwolone formy i procedury niszczenia dokumentów. Należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, usunąć lub zmodyfikować dane osobowe do postaci uniemożliwiającej ustalenie tożsamości osoby występującej w dokumentach.

Recykling odpadów

Oferujemy dopełnianie na rzecz przedsiębiorców obowiązku recyklingu wynikającego z Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639 ze zm.).

Wydajemy Kartę przekazania odpadu, a także dokumenty potwierdzające odzysk i recykling.

Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A. posiada pozwolenie zintegrowane wydane 29.12.2005 r. (zmiana decyzji, w dniu 30.10.2009 r.) zezwalające na odzysk odpadów…