Targi Tissue Word 2011, które odbyły się w Acropolis, Palais des Expositions w Nicei, były oficjalnym debiutem nowej marki produktów profesjonalnych ESTENA na rynkach zagranicznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Impreza była doskonałą okazją do prezentacji nowej linii produktów, dystrybucji materiałów informacyjnych, wymiany branżowych doświadczeń, spotkań biznesowych i owocnych rozmów w sprawie rozwoju marki.

Udział w tej imprezie był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.