Ochrona RadiologicznaInformacja o ochronie radiologicznej

Firma posiada izotopowe mierniki gramatury Measurex 2002 i Measurex Compact System, zawierające źródła promieniotwórcze Kr-85 sztuk 3 o łącznej aktywności 31,45 GBq. Źródła występują w postaci zamkniętej i nie ma możliwości w normalnej eksploatacji uwolnienia substacji do środowiska. Urządzenia są zamontowa w ramach pomiarowych na zamykanej i monitorowanej hali produkcyjnej. Ponadto Zakład znajduje się na wydzielonym terenie zamkniętym. W związku z tym nie stanowi to zagrożenia dla ogółu ludności. Ponadto spełniają wszelkie wymogi "Prawa Atomowego" i są pod kontrolą Inspektora Ochrony Radiologicznej.