Targi wielobranżowe, których celem było: otwarcie nowego bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku, wzmocnienie wizerunku firmy.

Zdobyliśmy wiele ciekawych branżowych kontaktów które wierzymy zaowocują owocną współpracą.

Targi te zaakcentowały także inne możliwe kierunki działalności przedsiębiorstwa jak m.in.: rozwój sprzedaży technologii rozwłókniania wielomateriałowych surowców w kontekście optymalizacji recyclingu i gospodarki odpadami.

Poza kontaktami z Turcji, zainteresowanie wyrażali (zwłaszcza innowacyjne rozwiązania produkcyjne w kontekście zagospodarowania odpadów/surowców wielomateriałowych) przedstawiciele państw z Afryki i Indii.

Wystawiało się wiele krajów z całego świata

Udział w tej imprezie był możliwy dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki