Nasza Historia

Powstaliśmy w 1907 roku...

Naszą działalność zaczęliśmy w 1907 roku. Dysponowaliśmy wtedy zapleczem technicznym pozwalającym na wytwarzanie 12 ton tektury i papieru dziennie. Przez następne 20 lat prężnie się rozwijaliśmy, co pozwoliło nam na powiększenie terenu zakładu i zakup nowych maszyn produkcyjnych. Rok 1928 jest początkiem naszego funkcjonowania jako spółka akcyjna, co zaowocowało szybkim wzrostem. W przeciągu zaledwie 10 lat zmodernizowaliśmy nasz park maszynowy o 2 nowe cylindry suszące i inne urządzenia wykorzystywane przy przerobie makulatury.

Rok 1939 przynosi początek wojnie. Był to czas trudności, którym musieliśmy stawić czoła. Borykaliśmy się z brakiem funduszy na usprawnienia i potrzebne naprawy. W roku 1945 staliśmy w obliczu zamknięcia fabryki, jednak dzięki wykorzystaniu zapasowych części z innych zakładów i zaangażowaniu naszego zespołu udało się powrócić do czasów wcześniejszej świetności.

Do 1958 roku zatrudnienie w naszej firmie wzrosło z 95 do 245 pracowników, co przyczyniło się do zwiększenia produkcji z 2950 ton do 9600 ton rocznie. Lata 60-te są dla nas czasem bardzo dynamicznego rozwoju. Wtedy to mechanizacji ulega proces przerobu surowca, zamontowano system wag pozwalający dokładnie monitorować dostawy materiałów. Ulepszenia wprowadzone w maszynie przetwarzającej tekturę zwiększają wydajność o 30%. Dzięki temu zapewniamy 25% produkcji krajowej papieru.


Kolejne 30 lat nie były dla nas łatwym czasem. Polska borykała się wtedy z poważnymi problemami ekonomicznymi. W wyniku ówczesnej polityki zagranicznej została odcięta od rynków zachodnich. W roku 1972 i kolejno 1997 doszło do zmiany właścicieli fabryki, którzy na skutek złego zarządzania byli bliscy do doprowadzenia jej do upadku. Dlatego w 2008 roku firma znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i technicznej. Zmiana kadry zarządzającej i strategii ekonomicznej sprawiły, iż firmę udało się uratować.

Podejmując szybkie działania mające na celu unowocześnienie zakładu, w latach 2009 i 2014 uruchomiliśmy dwie maszyny papiernicze, jedną wytwarzającą papier higieniczny z surowców wtórnych, drugą do produkcji papieru z masy celulozowej. Pozwoliły one na zwiększenie liczby oferowanych przez nas artykułów. W 2011 roku rozpoczęliśmy proces budowy parku konwertingowego, dzięki któremu wytwarzamy szeroki wachlarz produktów finalnych.

Jest to okres wzrostu świadomości dotyczącej ekologii i środowiska naturalnego. Uruchomiliśmy własną oczyszczalnię ścieków, która pozwoliła na znaczne zmniejszenie zużycia wody. Ponadto nastąpiła zmiana kotłowni węglowej na gazową.

Aktualnie otwieramy się na nowe rynki. Zaczęliśmy brać częsty udział w targach, gdzie spotkamy się z dobrym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony Klientów. Nasze produkty są znane i wybierane już w ponad 20 krajach. Uzyskujemy także wsparcie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wszystko to sprawia, że jesteśmy przekonani o dalszym rozwoju i wzroście pozycji firmy w przyszłości.