Ogłoszenia oraz informacje dla akcjonariuszy
Fabryki Papieru i Tektury Beskidy Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 00008589627 • Wartośc kapitauł akcyjnego 5 006 001,00 zł • Wartość kapitału wpłaconego 5 006 001,00 zł
NIP 551 20 12 888 • REGON 070864080