Ogłoszenia oraz informacje dla akcjonariuszy
Fabryki Papieru i Tektury Beskidy s.a.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000080617 • Wartośc kapitauł akcyjnego 5 006 001,00 zł • Wartość kapitału wpłaconego 5 006 001,00 zł
NIP 551 20 12 888 • REGON 070864080