10.08.2016 r. – Wyniki zakończonego konkursu ofert nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r.

W związku z zakończeniem konkursu ofert nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. pragniemy poinformować, że wykonawcą zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. dot. opracowania biopolimerowych dodatków stanowiących nośnik gemini surfaktantów oraz dodatków wzmacniających dla ręcznikowych papierów funkcjonalnych został wybrany Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.   Konkurs ofert wygrała…

Dowiedz się więcej

01.08.2016 – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 – Opracowanie biopolimerowych dodatków stanowiących nośnik gemini surfaktantów oraz dodatków wzmacniających dla ręcznikowych papierów funkcjonalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016    Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020     INFORMACJE O OGŁOSZENIU Skrócony opis przedmiotu zamówienia Opracowanie biopolimerowych dodatków stanowiących nośnik gemini surfaktantów oraz dodatków wzmacniających dla ręcznikowych…

Dowiedz się więcej