W związku z zakończeniem konkursu ofert nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. pragniemy poinformować, że wykonawcą zamówienia będącego przedmiotem zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. dot. opracowania biopolimerowych dodatków stanowiących nośnik gemini surfaktantów oraz dodatków wzmacniających dla ręcznikowych papierów funkcjonalnych został wybrany Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

 

Konkurs ofert wygrała oferta Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, która uzyskała największą liczbę punktów w trakcie oceny wg zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym nr 1/2016 z dnia 01.08.2016 r. kryteriów wyboru. Oferta uzyskała łącznie 100 pkt. – 80 pkt. w Kryterium nr 1 (Cena netto usługi B+R) i 20 pkt. w Kryterium nr 2 (Czas realizacji usługi B+R) .Była to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona w konkursie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit